Kontakty

Majiteľ:
Ing.Vladimír Kašpar
Tel.: +421 905 716 253
e-mail.: vkaspar@unielektro.sk

Vedúci prevádzky:
Rastislav Kašpar
Tel.: +421 915 837 375
e-mail.: rkaspar@unielektro.sk

Sídlo:
Podháj 41
974 05 Banská Bystrica
Slovensko

Prevádzka:
Iliášska cesta 52
974 05 Banská Bystrica
Slovensko

IČO.: 10835377
DIČ.: 1020561179
DIČ DPH.: SK 1020561179
Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 7147312/0200
SWIFT: SUBA SK BX
IBAN: SK26 0200 0000 0000 0714 7312

Mapa