Zváranie
MIG/MAG a TIG

Zváranie MIG a MAG

Zváracie metódy MIG a MAG (známe ako CO-čka) sú jedny z najrozšírenejších metód zvárania na svete. Podľa definície ide v oboch prípadoch o „proces oblúkového zvárania, na základe ktorého vznikajú spojenia kovov za pomoci ich zahrievania elektrickým oblúkom, ktorý vzniká medzi plynulo podávaným zváracím drôtom a zvarencom“. Inak povedané, zváračka plynulo posúva zvárací drôt cez zvárací horák a pomocou elektrického oblúka, ktorý vzniká pri kontakte drôtu so zvarencom, sa kov taví, následne tuhne a tvorí sa zvar.

Zvarené konštrukcie

Zváranie TIG

TIG zváranie je oproti CO-čkovému zváraniu odlišné hlavne v tom, že zvárač zvára volfrámovou netaviacou sa elektródou a musí používať obidve ruky. Jednou rukou drží zvárač horák, ktorý vytvára elektrický oblúk a v druhej ruke prídavný materiál, ktorý sa pri strete s oblúkom odtavuje a vytvára zvar. Práve kvôli tomu, že zvárač potrebuje obidve ruky je metóda zvárania TIG jedna z najzložitejších zváracích metód. Ale zároveň je to aj jedna z najvšestrannejších zváracích metód a ak je správne vykonaná sú dosahované tie najkvalitnejšie zvary. Táto metóda je používaná pri zváraní neštandardných materiálov alebo tam kde je nutné dosiahnuť veľmi precízne a malé zvary.

Zvar metódou MIG/MAG